22 lutego 2019 r. w auli naszej naszej szkoły o godz. 9.00 rozpoczną się eliminacje lokalne XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Zadaniem uczestników jest wygłoszenie przemówienia inspirowanego następującą myślą: „Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”.