Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie.

Regulamin rekrutacji w ZS w Oleśnie

Statut szkoły I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Upoważnienie do odbioru dokumentów

Podanie do klasy I LO w Oleśnie

Podanie do klasy I (CYBER.MIL) w I LO