Pedagog w szkole

Godziny pracy pedagoga szkolnego mgr Mariola Lubojańska

Poniedziałek      8.30 – 13. 30
Wtorek                8.00 – 14. 00
Środa                   8.30 – 15. 00
Czwartek            8.00 –  15. 00
Piątek                  8.30 – 13. 30

Jeśli masz problem. Jeśli potrzebujesz pomocy. Jeśli masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić. Jeśli potrzebujesz wsparcia. 
Jeśli szukasz pomocy…
Pamiętaj nie Jesteś sam – czekam na Ciebie.
Przyjdź lub napisz.
GABINET NR 14.

adres e-mailowy: lopedagogszkolny@gmail.com

Zakres działań pedagoga w szkole

Organizuje w szkołach i placówkach  pomoc   psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci  i młodzieży

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach  pomoc   psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci  i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…) do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Powyższe zadania pedagog szkolny realizuje we współpracy z:

 • rodzicami,
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi
 • innymi szkołami i placówkami
 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Policja, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i in.)

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania;
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży

1. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w sieci  800 100 100- numer bezpłatny

helpline@helpline.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Także dla rodziców i innych dorosłych, pracujących z dziećmi i młodzieżą 

2.  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży- 116 111
Czynny w dni robocze od 12.00- 20.00