O Nas

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Oleśnie w chwili obecnej liczy 24849 egzemplarzy.

W bibliotece znajdują się cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Istnieje możliwość skanowania obrazów i  dokumentów. Z Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki.

Naszym czytelnikom polecamy:

   • lektury szkolne
   • literaturę piękną
   • literaturę popularnonaukową
   • literaturę młodzieżową
   • encyklopedie, słowniki, leksykony
   • zbiory audiowizualne

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 730 – 800             850– 1410
Wtorek 730 – 1410
Środa 730 – 800             850– 1500
Czwartek 730 – 1345
Piątek 730 – 800             850– 0945       1030 – 1330          

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 2. W bibliotece można korzystać z wypożyczalni, czytelni.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. W czytelni można korzystać zarówno z księgozbioru podręcznego, wszystkich czasopism umieszczonych, jak i pozostałej części księgozbioru znajdującej się w wypożyczalni.
 5. Do książek i czasopism umieszczonych na otwartych regałach użytkownicy mają bezpośredni dostęp, natomiast o podanie książek znajdujących się w zamkniętych regałach zwracają się do bibliotekarza.
 6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki, jak i całe wyposażenie biblioteki. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres miesiąca. Jednakże w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji.
 8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają prawo wypożyczyć, jednorazowo, większą liczbę książek.
 9. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
 10. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów.
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki wypożyczonej z biblioteki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza
 12. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 13. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na wakacje. (w drugiej połowie czerwca)
 14. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki (podpis na karcie obiegowej)