Z kart historii

Nasza Szkoła wiele widziała i wiele przeżyła…

Oparła się zawieruchom wojennym, nie zmogły jej także stale zmieniające się ustroje polityczne. Nadrzędnym celem zawsze było nauczanie i kształtowanie charakterów, a nie dostosowywanie się do panującego systemu…

I Liceum Ogólnokształcące stanowi swoisty pomost łączący wiek XIX z wiekiem XXI. W jej budynku – na przestrzeni wieków – istniało wiele typów szkół, m.in. Wyższe Królewskie Seminarium Nauczycielskie, Szkoła Nadbudowana, Liceum Humanistyczne, Szkoła Jedenastoletnia, Liceum Medyczne, Liceum Ekonomiczne, Liceum Profilowane, Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół w Oleśnie tworzą następujące typy szkół:

 • Szkoły dla młodzieży:
  I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie im. Lotników Polskich
 • Szkoły dla dorosłych:
  Szkoła Policealna w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej.

Adres szkoły:

 • Zespół Szkół w Oleśnie
  ul. Sądowa 2
  46-300 Olesno
  tel. (34) 358 38 06
  e-mail: lo_olesno@wodip.opole.pl

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać.”  Terry Pratchett

Zapraszamy bardzo serdecznie na chwilę wspomnień. Niech ten szkolny zeszyt stanie się dla Państwa chwilą na zatrzymanie czasu, na nostalgię, na ckliwość, na powrót do czasów minionych. Tutaj odnajdziecie tych, których zamknęliście we wspomnieniach i którzy przywodzą Wam w myślach chwile warte odtworzenia.