I LO Olesno – co nieco z życia szkoły

Ogłoszenia – zmiana

Do 10 kwietnia 2020r.  szkoły pozostają nadal zamknięte.  MEN wprowadziło nowe przepisy umożliwiające od 25 marca 2020r.  kształcenie na odległość. Szczegółowo o tym można przeczytać na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne.

Drodzy Rodzice !

Wprowadzone kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcji szkoły (12.03.-10.04.2020 r.),  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19 wymaga od Nauczycieli, Uczniów i Was Drodzy Rodzice współpracy, współdziałania i wzajemnej pomocy.
Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, szczególnie teraz, kiedy uczymy się nowej rzeczywistości, aby jak najlepiej wypełnić rolę nauczyciela. Nowe przepisy oświatowe wprowadzają możliwość monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce. Staramy się realizować naukę na odległość z uwzględnieniem równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, wykorzystując do tego celu urządzenia umożliwiające komunikację elektroniczną.
Wyrażam nadzieję, że realizowane zdalne nauczanie w naszej szkole będzie odbywało się bez problemów, a przyjęte przez nauczycieli formy i metody pracy okażą się przyjazne naszym uczniom.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
mgr Marek Leśniak

e-szkola

Czytaj więcej

Uczeń/Rodzic

Czytaj więcej

Rekrutacja

Czytaj więcej

Aktualności

Czytaj więcej

Najnowsze Informacje