Narodowy program rozwoju czytelnictwa


HARMONOGRAM


25.X.2023 złożenie wniosku o fundusze z NPRCZ 2.0 na lata 2021-25
III 2023 pozytywne rozpatrzenie wniosku i przyznanie funduszy z NPRCZ naszej szkole
27.III-04.04.23    przeprowadzenie ankiet dotyczących propozycji zakupu książek z NPRCZ we wszystkich klasach
17.04.23  przygotowanie listy książek do zakupu z NPRCZ ( również w oparciu o ankiety)
12.05.23 -22.05.23 konsultacje z Oleską Biblioteką Publiczną i zatwierdzenie listy zakupów książek z NPRCZ
22.05.23 podpisanie umowy  przez organ prowadzący -Starostwo Powiatów w Oleśnie
5.05.23 Zatwierdzenie listy książek do zakupu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski
06.06.23  Pierwsze zamówienie książkowe – 20 egzemplarzy

Informacje z realizacji programu NPRCZ 2.0Od połowy września 2023 ruszają projekty w klasach w ramach NPRCZ 2.0
klasy I – Ulubiony bohater literacki -język polski
klasy II – Katechetów dwóch -czyli rozprawa nad książką „Katechizm dla średnio zaawansowanych” – religia
klasy III – Zaopiekuj się pszczołą miodną – przedmioty przyrodnicze
klasy IV – Spotkania ze świadkami i pasjonatami historii – historia
klasy IV w ramach projektu będą uczestniczyły w spotkaniu z Panią Ewą Cichoń -Dyrektorką Muzeum Regionalnego w Oleśnie, która przybliży słuchaczom historię regionu. Uczniowie będą mieli również wyjątkową okazję do wysłuchania relacji Pani B.Kaszy z Powstania Warszawskiego.


19/06/ 2023 otrzymaliśmy kolejną partię książek z NPRCZ 2.0 – zdecydowaną większość stanowią lektury, ale są też inne. Zapraszam do wypożyczania na wakacje.


W środę 27.09.2023r na 2 lekcji -religia- klasa IIB uczestniczyła w zajęciach „Katechetów dwóch- czyli rozprawa nad książką „Katechizm dla średnio zaawansowanych” w ramach projektu NPRCZ2.0


W przyszłym tygodniu( od 02.10.2023) zapraszam do wypożyczania nowych nabytków biblioteki (nabytki w ramach NPRCZ2.0)