SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022/2023

W organizacji życia naszej szkoły, kadrę pedagogiczną wspiera Samorząd Uczniowski

  • Przewodnicząca:  Amelia Maćczak

  • Zastępczynie  przewodniczącej:

    Weronika Dej

    Faustina Zaręba

  • Skarbnik: Maciej Jankowski

  • Sekretarz: Andrzej Świt

  • Członkowie: Bartela Marcel, Gernand Emilia, Jendrosek Aleksandra, Kluba Błażej, Kos Paulina, Kotarski Kamil, Krupa Daniel, Kupski Patryk, Ochmann Marie-Luise, Szirch Amelia, Wójcik Franciszek

Zebrania Samorządu Szkolnego  odbywają się w każdy wtorek o godz. 10.30 w sali nr C2.

Opiekun SU

Mariusz Jaguś

CZŁONKOWIE SU W LATACH

Przewodnicząca: Amelia Maćczak

Zastępczyni przewodniczącej: Weronika Dej

Skarbnik: Maciej Jankowski

Sekretarz: Andrzej Świt

Członkowie: Bartela Marcel, Gernand Emilia, Jendrosek Aleksandra, Kluba Błażej, Kos Paulina, Kotarski Kamil, Krupa Daniel, Kupski Patryk, Ochmann Marie-Luise, Szirch Amelia, Wójcik Franciszek

Do 26.04.2021

Przewodniczący: Brian Malecha

Zastępca przewodniczącego: Dominik Famuła

Skarbnik: Karolina Trocha

Członkowie: Amelia Maćczak, Maciej Jankowski, Roksana Kwapis, Laura Gręda,

Bartosz Jeziorowski, Jakub Famuła, Wiktoria Drzygaluk

od 26.04.2021 do 31.12.2021

Przewodniczący:  Maciej Jankowski

Zastępca przewodniczącego:  Roksana Kwapis

Członkowie: Amelia Maćczak, Dominik Famuła

Przewodnicząca: Natalia Brodacka

Zastępca przewodniczącego: Nikodem Giza

Skarbnik: Paulina Majowska

Członkowie: Bartek Jeziorowski, Jakub Famuła, Vanessa Wolny, Kinga Krawczyk, Wiktoria Konwant, Julia Famuła, Tomasz Bryłka

Przewodniczący: Kevin Gajek

Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Surowa

Sekretarz:

Skarbnik: Daria Grabińska

Członkowie: Bensz Łukasz, Brodacka Natalia, Gliński Mateusz, Jagieła Tymoteusz, Kokot Aleksandra, Szewczyk Bartłomiej, Wolny Vanessa

Przewodniczący: Anna Górska

Zastępca przewodniczącego: Łukasz Wiatr

Sekretarz: Aleksandra Kokot

Skarbnik: Stanisław Dębski

Członkowie: Daria Grabińska, Wiktoria Surowa, Sandra Famuła, Kevin Gajek, Łukasz Kotasiński, Dominik Flak

Przewodniczący: Tomasz Jurczyk

Zastępca przewodniczącego: Anna Górska, Natalia Wojczyszyn

Sekretarz: Andrea Pownuk

Skarbnik: Wioletta Kamińska, Stanisław Dębski

Członkowie: Daria Grabińska, Wiktoria Surowa, Stanisław Dębski, Łukasz Wiatr, Julia Wiatr, Dominik Flak, Markus Bartoszonek, Łukasz Kotasiński

Przewodniczący: Maciej Mordal / Tomasz Jurczyk

Zastępca przewodniczącego:Tomasz Jurczyk / Maciej Mordal

Sekretarz: Anna Górska

Skarbnik: Wioletta Kamińska

Członkowie: Dawid Bomba, Łukasz Wiatr, Dominik Flak

W celu uzupełnienia danych napisz: mjagus@10g.pl