Olimpiada Matematyczna

To najstarsza olimpiada przedmiotowa w Polsce.

Zawody są trójstopniowe i bez wątpienia są najtrudniejszymi zawodami matematycznymi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Awans do zawodów okręgowych jest niewątpliwym sukcesem, a udział w zawodach centralnych to Ekstraklasa Polska w dziedzinie matematyki.

Finaliści zawodów szczebla centralnego:

Rok szkolny 2007/08 Damian Olczyk
Rok szkolny 2011/12 Wojciech Tobiś
Rok szkolny 2018/19 Piotr Zug
Rok szkolny 2019/20 Piotr Zug
finalista z wyróżnieniem,
III miejsce w reprezentacji Polski na 31. Zawody Państw Bałtyckich Baltic Way 2020
Rok szkolny 2020/21 Piotr Zug

Uczestnicy zawodów szczebla okręgowego :

Rok szkolny Uczestnicy
1993/94 Tomasz Nowak
1994/95 Tomasz Nowak
1995/96 Lucyna Hajduk, Przemysław Hernik, Nikola Maciejok i Wojciech Zawada
1996/97  Jerzy Niemczyk
1997/98  Ewelina Socha
1998/99  Tomasz Korzekwa
1999/2000  Paweł Gliniak
2000/01  Anna Pollok
2001/02  Anna Pollok, Waldemar Respondek
2002/03  Anna Pollok, Waldemar Respondek
2003/04 Waldemar Respondek
2005/06 Marcin Piątek
2006/07 Marcin Piątek, Damian Olczyk
2007/08 Damian Olczyk, Przemysław Kryściak
 2009/10  Jakub Zagrobelny, Janusz Stańkowski
 2010/11  Jakub Zagrobelny,  Wojciech Tobiś
 2011/12  Jakub Zagrobelny,  Wojciech Tobiś, Maciej Cebula i Paweł Kotyś
2012/13  Maciej Cebula, Paweł Kotyś (wyróżnienie)
2013/14 Dariusz Janik
2015/16 Tomasz Ludyga
2016/17 Tomasz Ludyga, Martin Mrugała i Maciej Zagrobelny
2021/22 Alan Pietrasz