Nasze pszczoły mają się dobrze. Szkolna pasieka Lotników pracuje pełną parą, a w ogródku praca międzypokoleniowa. Czyszczenie i przygotowywanie czegoś do wypoczynku z palet, które przywiózł nam Pan Krzysztof Jarosz z firmy MCE Partner Krzysztof Jarosz. Serdecznie dziękujemy.