Olimpiada „Bezpieczeństwo i Obronność”


Drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Kamil Kotarski (IIIc), Jakub Walczak (IIIc) i Piotr Zalewski (Ic) awansowała do zawodów szczebla centralnego VII Olimpiady „Bezpieczeństwo i Obronność” Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich wśród młodzieży szkolnej, w szczególności szczególnie klas mundurowych poprzez popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie wiedzy o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach bezpieczeństwa oraz roli organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa na jego różnych poziomach, a także promowanie umiejętności w zakresie zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym udzielania pierwszej pomocy. W finale bierze udział 20 najlepszych drużyn z całej Polski. Finał Olimpiady „Bezpieczeństwo i Obronność” VII edycja odbędzie się 15 maja br. w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku  oraz sali sportowej Szkoły Policji w Słupsku. Gratulujemy i trzymamy Kciuki!