Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

w naszej szkole

odbędzie się 04.09.2023 o godz. 9.00 

na hali sportowej

Po uroczystości odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach.


Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszy będą składali ślubowanie:

„Ja uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie, ślubuję uroczyście, sumiennie spełniać wszystkie obowiązki jakie szkoła na mnie nałoży.

Ślubuję uroczyście pilnie się uczyć, uczciwie postępować i wzorowo zachowywać się w szkole i poza nią.

Dbać zawsze o dobre imię naszej szkoły.”