KLASYFIKACJA KLAS I – II

ROK SZKOLNY 2018/19

 

03 czerwca (poniedziałek) 2019r. – wpisanie zagrożeń z przedmiotów, ustne poinformowanie uczniów;

04 czerwca (wtorek) 2019r. – pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniu z przedmiotów;

10 czerwca (poniedziałek)2019r.–poinformowanie uczniów o przewidywanych wszystkich ocenach  klasyfikacyjnych;

13 czerwca ( czwartek) 2019r. – posiedzenie Komisji Wychowawczej;

14 czerwca ( piątek) 2019r. – ostateczny wpis ocen klasyfikacyjnych;

17 czerwca ( poniedziałek) 2019r.–posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej;

21 czerwca ( piątek) 2019r. – zakończenie Roku Szkolnego 2018/19