CEL IMPREZY
Popularyzacja gry w piłkę siatkową, podnoszenie poziomu sprawności i umiejętności siatkarskich. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR ROZGRYWEK
Funkcje organizacyjno-sportowe turnieju tworzy Komitet Organizacyjny: Jarosław Izydorczyk, Krzysztof Galus
Patronat nad turniejem obejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Oleśnie – mgr Marek Leśniak

WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mają prawo wziąć udział drużyny reprezentujące różne środowiska i instytucje prywatne i państwowe.
Dopuszcza się możliwość udziału osób z kartą zawodnika ligowego – wyłącznie z 3 LIGI. Drużyna może składać się maksymalnie z 3 zawodników + 1 rezerwowy, kobiet i mężczyzn (udział kobiet w grze nie powoduje obniżenia wysokości siatki).
Turniej będzie rozgrywany w 2 kategoriach:
MĘSKA
ŻEŃSKA
Ustala się kwotę wpisową w wysokości – 50 zł od drużyny, (opłata za wynajem hali, opłaty sędziowskie, nagrody, inne koszty organizacyjne). Z opłaty zwolniona jest młodzież szkolna. „Wpisowe” płatne u Organizatora w dniu turnieju, tj. 11 grudnia br.

TERMIN I TRYB ZGŁOSZEŃ
Turniej odbędzie się dnia 11 grudnia br. od godz. 10:00
Miejsce rozgrywek – Hala sportowa przy Zespole Szkół w Oleśnie.
Weryfikacja drużyn i losowanie do grup odbędzie się w godz. 9.00 – 9.30
Od godziny 9.30 przewidziana jest rozgrzewka
Zainteresowane udziałem drużyny należy zgłosić do dnia 09 grudnia br. odsyłając listę zgłoszeniową wraz z imienną listą zawodników.
Adres – Zespół Szkół w Oleśnie – Jarosław Izydorczyk
ul. Sądowa 2, 46-300 Olesno

lub +48 602505615 – Jarosław Izydorczyk
e-mail: jarek@kormoran.net.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia max. ilości 24 drużyn, w związku, z czym decydująca będzie kolejność zgłoszeń wśród zaproszonych zespołów (8 drużyn w kategorii żeńskiej, 16 drużyn w kategorii męskiej).
~ Wszelkie informacje dotyczące spraw imprezy udzielane
będą pod nr tel.

+48 602 505 615 – Jarosław Izydorczyk
+48 602 726 814 – Krzysztof Galus
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Boisko
wymiary boiska to 16 x 8 m.
Wysokość siatki mierzona od środka pola gry (wysokość siatki na liniach nie może przekraczać oficjalnej wysokości o więcej niż 2cm):
2,43m – mężczyźni
2,24m – kobiety
siatka posiada długość 9,5 m, a umieszczone na niej antenki wyznaczają szerokość boiska
1. Drużyna
Na boisku znajduje się trzech zawodników( 1 rezerwowy na ławce)..
Zawodnicy mogą rozmawiać z sędziami, prosić o czas i przerwę na odpoczynek (1 przerwa).
Zawodnicy po zawodach podchodzą do sędziów i dziękują im za prowadzenie spotkania.

2. Zasady gry
Przy maksymalnej ilości zgłoszonych drużyn – gra się: w fazie eliminacyjnej do jednego wygranego seta do 21 pkt. wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego. W fazie półfinałowej i finałowej gra się do 2 wygranych setów z przewagą 2 punktów. W razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, którą toczy się na takich samych zasadach, tyle, że do 15 pkt. W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych drużyn zostanie ustalony nowy system rozgrywek
– piłka odbijana jest rękami, dłońmi lub całym ciałem
– piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną
– zawodnicy mają 8 sek. na wykonanie zagrywki.
– zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną
– zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie (z wyjątkiem bloku)
– wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną
– przerwa między setami trwa 60 sek., przerwa na odpoczynek 30 sek.
– zawodnicy nie mogą kiwać piłki.
– w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych drużyn – nie jest to błędem.
3. Kary
Żółta karta jest ostrzeżeniem (zespół nie traci punktu), natomiast czerwona kartka powoduje utratę punktu (bez wykluczenia zawodnika z gry).
Nie ma kumulacji kar dla zawodników w meczu. W każdym secie zawodnik rozpoczyna grę z czystym kontem.
4. Technika odbić
1.Pierwsze odbicie może być odbiciem górnym oburącz – „na palce”
2. Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki „palcami” jednej ręki.
3. Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą inną częścią ciała.
4. Wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego („palcami”) może być również wykonane w wyskoku lub w tył – jeśli jest nienaganne („czyste”).
5. Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem.
PUNKTACJA
O kolejności miejsc w końcowej tabeli rozgrywek decydują w pierwszej kolejności:
1 – zdobyte punkty
2 – przy tej samej ilości punktów – bezpośredni pojedynek
3 – stosunek setów
4 – stosunek małych punktów

NAGRODY
Organizator przewiduje następujące nagrody:
– Za miejsca I, II i III – puchary, dyplomy
– Za miejsca IV – OST. – dyplomy

WERYFIKACJA ROZGRYWEK
Poszczególne mecze protokołowane będą na bieżąco przez osoby w tym celu przeszkolone. Na podstawie ww. dokumentacji organizator dokona weryfikacji wyników i opracuje bieżący oraz końcowy stan tabeli I Fazy rozgrywek, a także ustali końcową klasyfikację zawodów.

UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie sprawy nieprzewidziane w niniejszym regulaminie, prawo ewentualnych zmian oraz jego interpretacja należy do organizatora imprezy.
Proszę o zapoznanie z powyższym regulaminem wszystkich zawodników swojej drużyny.

Opracował
Jarosław Izydorczyk