W dniu 17 listopada 10 osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w Wielkiej Lekcji Geografii. To już po raz ósmy mogliśmy wysłuchać ciekawych relacji z podróży naukowców, tym razem polskich uczelni. Prelekcje były bogato ilustrowane fotografiami, filmami.

Tematem przewodnim XII Wielka Lekcja Geografii, organizowanej w ramach 19 Exsplores Festival były „Wybrzeża świata”.

Po wysłuchaniu wykładów około 540 uczniów szkół z całej Polski walczyło o tytuł Najlepszego Geografa, rozwiązując test składający się z 40 pytań. Pytania obejmowały treści związane z tematyka Wielkiej Lekcji Geografii. Wymagały wiedzy i znajomości mapy często spoza podstawy programowej szkoły średniej. Część odpowiedzi zawarta była w wygłoszonych wcześniej prelekcjach. Jakże ważne okazały się także wcześniejsze przygotowania pod opieką p. Edyty Wesołowskiej. Wiadomości przekazane w czasie tych zajęć  ułatwiły zrozumienie procesów mających wpływ na kształtowanie się wybrzeży, zawierały także odpowiedzi na zadane pytania testowe.

W rywalizacji tej sukcesy indywidualne wywalczyły uczennice klasy Ia: Zofia Jelonek zajmując IX miejsce i Beata Jurczok X miejsce, uzyskując 36 pkt (od sukcesu oddzieliły je tylko 2 punkty; uczeń, który zdobył I miejsce uzyskał 38 pkt/ 40 możliwych). Gratulujemy Zosi i Beacie.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Wilhelmowi Bekerowi, Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, który od kilku lat wspiera finansowo nasze wyjazdy na Wielką Lekcję Geografii

E.W.