W dniu 18 października odwiedził naszą szkołę dr hab. Tadeusz Kopyś, wykładowca  w katedrze historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na spotkaniu z młodzieżą, głównie rozszerzeń humanistycznych i społecznych klas II i III wygłosił wykład pt. „Przyjaźń polsko-węgierska. Między prawdą a propagandą”.  Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Dr T. Kopyś obiecał przyjechać znowu wiosną na spotkanie poświęcone historii Bałkanów.

M.K