1 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów językowych DSD II (Deutsches Sprachdiplom Stufe II – certyfikat języka niemieckiego) tegorocznym absolwentom ze szkół województwa śląskiego i opolskiego. Do szkół,  które realizują program DSD należy również nasze liceum. W uroczystości wzięli udział m.in. konsul Republiki Federalnej Niemiec  z Opola  pani Sabine Haake, koordynator ZfA z Wrocławia pani Dorothea Burdzik, przedstawiciele lokalnych władz, nauczyciele uczestniczących szkół, przedstawiciele mniejszości niemieckiej.

Dyplom DSD na poziomie C1 uzyskali w tym roku:
Markus Bartoszonek (wyróżnienie)
Daniela Gurok
Tomasz Ludyga
Martin Mrugała
Sabina Panicz
Natalia Rataj
Grzegorz Trocha

Do egzaminów, które odbyły się w grudniu,  uczniów przygotowywały Gabriela Janicka  i Renata Kassner.
Zdobycie certyfikatu DSDII na poziomie C1 umożliwia podjęcie studiów w Niemczech na dowolnej uczelni bez konieczności potwierdzania znajomości języka niemieckiego.