Dnia  01.03.2017 r. pięciu uczniów z naszej szkoły: Andrea Pownuk, Karolina Konieczna, Bartłomiej Zug, Natalia Kierat i Michał Wieczorek, brali udział w uroczystym wręczeniu stypendiów w ramach programu „Wspieramy najlepszych„. Wyróżnionym marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz wicemarszałkowie Stanisław Rakoczy i Roman Kolek, wręczyli dyplomy stypendialne. O tego rodzaju pomoc ubiegać się mogli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,8 oraz co najmniej 4,6 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. Stypendia otrzymało 300 uczniów z 2000 złożonych podań z całej Opolszczyzny.

A.P,