Krasomówstwo – mówienie zarówno skuteczne, jak i piękne: poprawne gramatycznie, bogate leksykalnie, wyraziste dykcyjnie, podkreślone intonacją, gestem, mimiką…

            Takiego pięknego mówienia oczekuje się od uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

            25 października 2016 r. po raz drugi przeprowadzone zostały eliminacje lokalne tego konkursu w naszej szkole. Zorganizowały je polonistki – Ewa Szczurek, Wioletta Wojczyszyn i Iwona Zygmunt.

            23 uczniów zaprezentowało przemówienia na zadany w tym roku temat: Lux ex Roma – Światło z Rzymu w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

            Temat niezwykle trudny: jak uniknąć banałów na temat Mieszka, Dobrawy, 966 roku? Młodzi ludzie potrafili jednak poradzić sobie z tym zadaniem. Przemówienia różniły się przykładami, argumentami, mówcy stosowali odmienne strategie retoryczne. Każde wystąpienie niosło w sobie wiele interesujących treści, ukazywało odmienne style. Publiczność (w tym uczestnicy konkursu) mogła znaleźć ciekawe wzorce przemawiania i mądre przemyślenia.
A sam temat ujęty bywał i od strony historycznej, i cywilizacyjno-kulturowej, i religijno-teologicznej.

ola_k

Aleksandra Kokot

            Przed niełatwym zadaniem stanęło więc jury. Oceniającym przewodniczył dr Sebastian Taboł – polonista z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu i współpracownik Uniwersytetu Opolskiego oraz znawca krasomówstwa i komunikacji niewerbalnej. Pozostali jurorzy to Maria Mitrenga – pierwsza Przewodnicząca Oleskiej Rady Seniorów, współpracująca ze społecznością szkolną LO w Oleśnie przy wielu różnych działaniach wspierających twórczość uczniów czy propagujących kulturę, z wykształcenia polonistka, a ostatnio także aktorka „Teatru trzech pokoleń” – oraz ksiądz Michał Ludewicz – z racji swego powołania – praktyk retoryki.

            Ostatecznie I miejsce zajęła Aleksandra Kokot, na II uplasowali się ex aequo – Natalia Baumert i Michał Skowronek, a na III – Anna Respondek. Oprócz laureatów do eliminacji regionalnych zakwalifikowany został zdobywca nagrody publiczności – Albert Molski. Warto zauważyć, że Aleksandra Kokot i Natalia Baumert także w zeszłym roku występowały w eliminacjach regionalnych.

            Kolejny etap rywalizacji już 18 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu. Trzymajmy kciuki!

ESz