Już po raz kolejny zostały przeprowadzone warsztaty integracyjno–adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Warsztaty prowadziła pani pedagog Mariola Lubojańska.

Okres adaptacji, czyli przystosowania się do nowych warunków, jest bardzo ważny dla dalszego pobytu w szkole. Mówiąc o integracji, myślimy o całej klasie, ale musimy pamiętać, że przynosi ona również korzyść  pojedynczym osobom – nauczycielowi i uczniowi. Zajęcia są cenne dla uczniów ze względu na możliwość poznania siebie, kolegów i koleżanek. Dają także dobre podstawy ułatwiające dostrzeganie odrębności innych. Takie zajęcia uczą akceptacji drugiej osoby, tolerancji i empatii, poczucia odpowiedzialności za innych i za efekty podejmowanych wspólnie działań. Te kilka godzin spędzone razem z klasą są też ważne dla wychowawców, przed którymi stoi poważne zadanie – stworzenie prawdziwego zespołu z osób często dotąd się nieznających. A korzyści płynące z funkcjonowania dobrze zintegrowanej klasy są obustronne – i dla wychowawcy, i dla ucznia.

Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze, a przeprowadzone przez panią pedagog ćwiczenia i dobór zadań sprawiły, że – oprócz poznania siebie nawzajem – było dużo dobrej zabawy.