Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17 w naszej szkole była wyjątkowa. Jej wyjątkowość wynikała z tego, że w była to Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Oprócz uczniów i nauczycieli wzięło w niej udział wielu zaproszonych gości.

            Wśród nich byli przedstawiciele władz: Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Katarzyna Czochara i pan Ryszard Galla, Wojewoda Opolski pan Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego pan Andrzej Buła, Opolski Kurator Oświaty pan Michał Siek i jego Zastępca pan Andrzej Zapała, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego pan Herbert Czaja, Radni Rady Powiatu w Oleśnie z Prezwodniczącą panią Ewą Cichoń, Starosta Oleski pan Roland Fabianek, Starosta Krapkowicki pan Maciej Sonik, Starosta Namysłowski pan Andrzej Michta oraz Radny Rady Miejskiej w Namysłowie pan Konrad Gęsiarz, Wicestarosta Opolska pani Leonarda Płoszaj, Burmistrz Dobrodzienia pani Róża Koźlik, Burmistrz Olesna pan Sylwester Lewicki, Wójt Gminy Rudniki pan Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Zębowice pan Waldemar Czaja, Burmistrz Gorzowa Śląskiego pan Artur Tomala. Obecni byli także kiertownicy samorządowych jednostek organizacyjnych i służb zespolonych.

            Zaszczycili nas również duchowni wraz z Ordynariuszem Opolskim Księdzem Biskupem Andrzejem Czają. Obecni byli także przedstawiciele szkół wyższych: Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu pan Tomasz Halski oraz Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego pan prof. Zenon Jasiński, a także Dyrektor Regionalnego  Centrum Rozwoju Edukacji pan Lesław Tomczak.

            Nie zabrakło przedstawicieli organizacji społecznych w osobach Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce pana Bernarda Gaidy, Prezesa Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Wandy Sobiborowicz, Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Zarząd Regionu Opolskiego pana Piotra Pakosza oraz Prezesa Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych pani Ireny Koszyk.

            Byli również dyrektorzy instytucji i placówek oświatowych z terenu województwa opolskiego i powiatu oleskiego, a także delegacja z Jednostki Wojskowej nr 2286 w Szumiradzie z panem Podpułkownikiem Andrzejem Foligowskim.

            Szczególnym zaszczytem dla społeczności naszej szkoły była obecność przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych.

            W inauguracji roku szkolnego wziął też udział Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Oleśnie pan Jan Grzebiela, byli nauczyciele oraz sponsorzy i przyjaciele szkoły.

             Zebranych powitali prowadzący uroczystość Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Oleskiego pani Renata Płaczek-Zielonka i Dyrektor Zespołu Szkół w Oleśnie pan Marek Leśniak.

            Spośród gości głos zabrali m. in. Wojewoda Opolski pan Adrian Czubak, Opolski Kurator Oświaty pan Michał Siek, Starosta Oleski pan Roland Fabianek, Ordynariusz Opolski
ks. Bp Andrzej Czaja oraz Burmistrz Olesna pan Sylwester Lewicki. Wszyscy mówcy składali życzenia pomyślności w nowym roku 2016/17 dla całej społeczności naszej szkoły.

             Dyrektor pan Marek Leśniak przypomniał krótko historię szkoły oraz naszych patronów – Lotników Polskich, którzy zginęli w walce we wrześniu 1939 r. To właśnie pod pomnikiem Lotników Polskich na cmentarzu komunalnym w Oleśnie kolejne roczniki uczniów składają ślubowanie 1 września.

             Współczesny wizerunek szkoły ukazała prezentacja zdjęć zatytułowana „Cztery pory roku w szkole” przygotowana przez nauczycieli: Iwonę Zygmunt i Mariusza Jagusia.

             Kulminacyjny punkt uroczystości, jakim co roku jest ślubowanie na sztandar uczniów klas pierwszych, poprzedziła recytacja wiersza „Lotnik” Stanisława Skalskiego w wykonaniu ucznia klasy III E Dominika Sanetry.

            W tym roku na uroczystości była obecna pani Bogumiła Kasza, świadek Powstania Warszawskiego, przyjaciółka młodzieży. W dowód wdzięczności za spotkania i dzielenie się niełatwymi wspomnieniami z dawnych lat uczniowie wręczyli pani Bogumile kwiaty.

             W podniosłym nastroju nastąpiło następnie ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wyjątkowo w hali sportowej, ale jak zwykle w obecności sztandaru szkoły. Przedstawiciele każdej z klas położyli dwa palce na drzewcu, a ich wychowawcy dłonie na ich ramionach. Rotę ślubowania odczytał Dyrektor pan Marek Leśniak.

                       Równie podniosłym wydarzeniem było wręczenie Stypendiów Dyrektora Szkoły za najlepsze wyniki w roku szkolnym 2015/16.

Otrzymali je:

 1. Patrycja Kierat, kl. III E – śr. 5,55
 2. Magdalena Skoczylas, kl. III E – śr. 5,42
 3. Małgorzata Biernacka, kl. II D – śr. 5,38
 4. Dorota Oboza, kl. III D – śr. 5,36
 5. Anna Górska, kl. II B – śr. 5,19
 6. Wiktoria Szafarczyk, kl. II D – śr. 5,19
 7. Mariola Wolna, kl. II D – śr. 5,12
 8. Julia Bardorz, kl. II B – śr. 5,06
 9. Ilona Wieczorek, kl. II B – śr. 5,00
 10. Paulina Kassner, kl. II C – śr. 5,00
 11. Sybilla Thomann, kl. II D – śr. 5,00
 12. Wiktoria Świerczyńska, kl. III B – śr. 5,00
 13. Markus Bartoszonek, kl. III C – śr. 5,00
 14. Martin Mrugała, kl. III C – śr. 5,00
 15. Anna Galus, kl. III D – śr. 5,00
 16. Wioletta Kamińska, kl. III D – śr. 5,00
 17. Daria Wielgosz, kl. III D – śr. 5,00
 18. Maciej Zagrobelny, kl. III E – śr. 5,00

            Aktu wręczenia stypendiów Dyrektora dokonali Przewodnicząca Rady Powiatu pani Ewa Cichoń oraz Starosta Oleski pan Roland Fabianek.

             Kolejna – ostatnia – część uroczystości miała nieco lżejszy charakter, a to za sprawą występów kilkorga uczniów i absolwentów szkoły: Wioletty Gaidy, Karmen Galus, Sary Kuleszy, Karoliny Witek, Macieja Mordala, Jakuba Kierata, Patryka Wanata i Łukasza Wiatra. Program muzyczny, który przedstawili, przygotowali pod kierunkiem pani Renaty Wiendlochy.

             Oby cały rok szkolny 2016/17 wszystkim uczniom i nauczycielom przebiegał śpiewająco!

I to tak, jak śpiewają nasi artyści!

EW

Galeria