Uroczyste rozdanie dyplomów DSD II (certyfikat  języka niemiecDSD_2016_13kiego Deutsches Sprachdiplom  der KMK) uczniom szkół województwa śląskiego i opolskiego, które prowadzą przygotowanie do egzaminu  DSD II, odbyło się w  tym roku w auli naszej szkoły 27 kwietnia.

                Honorowym gościem uroczystości była pani  Sabine Haake  – konsul Republiki Federalnej Niemiec  z Opola.  Na uroczystość zaproszenie przyjęli również:  wicestarosta oleski  Roland Fabianek, Sekterarz Gminy Olesno Bożena Matusiak,  nauczyciele j. niemieckiego oraz dyrektorzy szkół z programem DSD.

Współorganizatorem  rozdania dyplomów była pani Dorothea Burdzik – doradca-koordynator ZfA (Centrali Szkolnictwa Zagranicznego) z Wrocławia.

Oprócz uczniów naszego liceum dyplomy DSDII odebrali uczniowie  liceów z Opola, Strzelec Opolskich, Krapkowic, Dobrzenia Wielkiego, Kędzierzyna-Koźla, Gliwic, Katowic i Zabrza (ok.130 uczniów). Dyplomy oraz upominki dla tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki, wręczyła pani konsul.

Uroczystości towarzyszył krótki koncert w wykonaniu uczniów I LO w Oleśnie: Piotra Jaronia, Marcina Barcza, Karmen Galus, Pauliny Kassner, Karoliny Jokiel, Natalii Koziołek, Łukasza Wiatra, Tomasza Ludygi i Jakuba Kierata.

Był też czas na rozmowy i poczęstunek.

Rozdanie dyplomów  finansowo wsparł Konsulat RFN oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Nad organizacją uroczystości czuwały nauczycielki języka niemieckiego – Gabriela Janicka i

Renata Kassner, które też wcześniej przygotowywały uczniów naszej szkoły do egzaminu DSDII.

Wyniki, jakie uzyskali owi uczniowie należą do najlepszych w kraju: po pierwsze – wszyscy zdali egzamin, a po drugie – spośród 9 zdających aż troje uzyskało wyróżnienie.

 

Dyplom DSDII (poziomC1/B2) zdobyli w tym roku:

  • Thomas Skowronek  (wyróżnienie)
  • Krzysztof Hober (wyróżnienie)
  • Nicole Jeziorowska (wyróżnienie)
  • Piotr Jaroń
  • Patryk Jagoda
  • Carmen Klohs
  • Oskar Kalus
  • Piotr Stróżyk
  • Marta Kierat

 

Zdobycie dyplomu DSDII poprzedzone było nauką języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (poprzez uczestniczenie w zajęciach DSD) i uwarunkowane pomyślnym przystąpieniem do egzaminu w części pisemnej i ustnej.

Egzaminy odbyły się w  naszej szkole w grudniu. Prace pisemne uczniów sprawdzali egzaminatorzy w Niemczech, do których trafiają prace  z 1097 szkół z całego świata oferujących program DSD (www.weltkarte.pasch-net.de).

Uzyskanie dyplomu na poziomie C1 umożliwia uczniom podjęcie studiów na  dowolnej uczelni w Niemczech bez konieczności potwierdzania  znajomości języka niemieckiego.