Deklaracja dostępności

2022-03-12T10:08:18+01:00

Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności Serwis internetowy Zespołu Szkół w Oleśnie Zespół Szkół w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo.olesno.pl Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-12 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-12 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i [...]

Deklaracja dostępności2022-03-12T10:08:18+01:00
Przejdź do góry