Szanowni Państwo, Uczniowie,

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, wraz z partnerami, jest organizatorem kolejnej – XIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery dedykowanego młodzieży i wszystkim osobom, które chcą bardziej świadomie pokierować swoim życiem zawodowym.

Zapraszamy Państwa do udziału we wszystkich wydarzeniach tegorocznego OTK (szczegóły na stronie www.otkopole.pl), a w szczególności zachęcamy do uczestnictwa on-line w poniższych wykładach:

  1.    „Najbardziej poszukiwane zawody w województwie opolskim” – prezentacja Barometru zawodów – narzędzia prognozującego zapotrzebowanie na zawody w poszczególnych powiatach i województwach całej Polski. Wykład odbędzie się 20.10.2021 r. w godz. 17.00 – 17.45, a poprowadzą go Paulina Laskowska i Maciej Filipowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
  1.  „Poradnictwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnościami„, który, 20.10.2021 r. w godz. 17.45 – 18.00, poprowadzi Aleksandra Krzak z Fundacji Aktywizacja.
  1. Doradca zawodowy w szkole wsparciem i drogowskazem w budowaniu przez młodzież ścieżki kariery zawodowej, który poprowadzi Jadwiga Olszowska – Urban Master Trener,  Mentor,  coach,  doradca szkolny i zawodowyWykład odbędzie się 20 października 2021 r. w godzinach godz. 18:00 – 20:00. Wykład dedykowany jest przede wszystkim szkolnym doradcom zawodowym. Osoby zainteresowane wydarzeniem proszone są o pobranie załączników zamieszczonych pod opisem wydarzenia na stronie www.otkopole.pl przed rozpoczęciem spotkania.
  1. „Cyberprzestrzenna rzeczywistość”, który poprowadzi dr hab. inż. Andrzej Gałecki, profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Wykład dotyczy tematyki bezpiecznego poruszania się w sieci i kierowany jest do młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem. Odbędzie się 21 października 2021 r. w godzinach godz. 10:00 – 11:30.
  1. „Debata o przyszłości” pomiędzy studentami i uczniami szkół zawodowych a pracodawcami, którą poprowadzi dziennikarz Kacper Śnigórski. Debata będzie dotyczyć oczekiwań osób młodych wobec rynku pracy. Odbędzie się 22 października w godzinach 11:00-13:00.

Linki do uczestnictwa we wszystkich powyższych wydarzeniach należy pobrać ze strony www.otkopole.pl.

w załączeniu wersja do druku

Z poważaniem

Jakub Racławicki

-- 
Jakub Racławicki
Doradca Zawodowy 
Koordynator projektu "Rozwiń swoje skrzydła"
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
ul.Oleska 127
45-231 Opole
tel. 774416677