X edycja Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku – komunikat

Z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach spowodowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku podjął decyzję o  zmianie zasad organizacji konkursu w roku 2020. ( patrz paragraf 4 regulaminu). W związku z tym odstępuje się od przeprowadzenia etapu szkolnego (p.4.2.2), a wszystkich zgłoszonych uznaje się za zakwalifikowanych do etapu drugiego, którego celem jest przygotowanie pracy pisemnej opartej na badaniach własnych ucznia.

Tematy prac znajdziesz na stronie: http://owogs.bs.katowice.pl/?p=1419

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nauczycielem geografii.

Pozdrawiam Edyta Wesołowska