W DNIU 3 MARCA 2020 R. (WTOREK) o godz. 10.00 ODBĘDĄ SIĘ ELIMINACJE SZKOLNE KONKURSY. WSZYSTKIE OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PROSZĘ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO DNIA
2 MARCA 2020 DO GODZ. 15.00.

Opiekun: Edyta Wesołowska

Ważne terminy:

20 marca 2020 – półfinał,

1 kwietnia 2020 – finał

Regulamin konkursu został zamieszczony na gazetce w gabinecie geograficznym oraz gazetce samorządu szkolnego.