W ubiegłym roku szkolnym szkołę ukończyło 89 uczniów. 79 absolwentów tj. ok. 93% podjęło dalszą naukę – 76 uczniów na uczelniach dziennych, a 3 na zaocznych. Tylko 6 uczniów tj. ok. 7% podjęło pracę. Jedna osoba wyjechała do pracy do Niemiec.

Absolwenci wybrali aż 41 różnych kierunków studiów. Najbardziej popularne kierunki studiów to prawo – 5 osób. Nikt nie wybrał medycyny, natomiast kierunki medyczne tj. pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, analityka medyczna, kosmetologia, weterynaria wybrało – 14 osób. Kierunki techniczne tj. budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, transport wybrało – 11 osób. Kierunki ekonomiczne tj. ekonomia, rachunkowość, matematyka stosowana, socjologia ekonomiczna – 10 osób. Filologie (angielska, germańska, romańska, polska) –  6 osób. Pojedyncze kierunki studiów wybierane przez naszych absolwentów to kryminalistyka, geologia, astronomia, cyberbezpieczeństwo, jezz i muzyka stosowana, realizacja dźwięku.

Najczęściej przez młodzież wybierane są uniwersytety ( w tym: przyrodniczy, ekonomiczny, rolniczy), aż 27 osób czyli prawie 1/3 uczniów. Do Wrocławia – 12, do Opola – 10. Na drugim miejscu są politechniki łącznie 19 osób ( 21%), w Opolu 7 osób i tyle samo we Wrocławiu. 8 uczniów podjęło studia na Państwowej Medycznej Wyższej Szkole zawodowej w Opolu.

Najbardziej popularnym miastem wśród naszej młodzieży jest Wrocław w którym studia rozpoczęło 27 absolwentów, w Opolu 26, w Katowicach 6, w Krakowie 4. Pojedyncze osoby wybrały Warszawę, Łódź, Poznań, Nysę i Cieszyn.