W dniu 22.03.2018 o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas III  z dyrektorem szkoły, po czym odbędzie się spotkania z wychowawcami klas.