12 czerwca na godzinie 4 i 5 odbędą się wybory do samorządu uczniowskiego(SU) na rok szkolny 2017/2018.
Kadencja nowego  zarządu SU uczniowskiego będzie trwała od 01.09.2017 do 31.01.2018, po czym  zostaną przeprowadzone nowe wybory.
Uczniowie, którzy chcą być członkami SU powinni się złościć p. M.Jagusia  osobiście lub wysłać zgłoszenie na maila- mjagus@10g.pl do 09.06.2017 do godz.12.00.
Dodatkowe informację udziela p. M. Jaguś lub przewodnicząca SU – Anna Górska.