COVID 19

2021-09-08T10:09:29+02:00

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Zespołu Szkół w Oleśnie w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od 1 września 2021  (pobierz) Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek - Ministerstwo Edukacji i Nauk Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie: Adam Łąka tel. 34 3597833 wew. 450 e-mail : iod@powiatoleski.pl