Olimpiady COPTIOSH


Nasza szkoła podobnie jak w poprzednich latach jest komitetem okręgowym dla 5 olimpiad organizowanych przez COPTIOSH. Są to olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Wiedzy Historycznej, Wiedzy o UE, Wiedzy o III RP oraz Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. W tym roku szkolnym dla dwóch olimpiad: Wiedzy o Społeczeństwie i Wiedzy Historycznej byliśmy komitetem okręgowym dla woj.dolnośląskiego.