Egzamin DSD II za nami

W I Liceum Ogólnokształcącym istnieje możliwość zdawania międzynarodowego egzaminu z j. niemieckiego na poziomie B2/C1.
W tym roku trzy uczennice Emilia Gernand, Kamila Ogrodnik oraz Emma Kaniak przystąpiły do części ustnej oraz pisemnej (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych oraz wypracowanie) uzyskując we wszystkich czterech kategoriach poziom C1. Dziewczynom gratulujemy wytrwałości w przygotowaniach oraz odwagi do przystąpienia do tego niewątpliwie trudnego egzaminu. Zachęcamy innych do spróbowania swych sił!
Germanistki