„Znalezione w starych książkach”


Akcja polegająca na zachęceniu całej społeczności szkolnej do przejrzenia starych książek, które każdy z nas ma w domowej biblioteczce i zorganizowania wystawy ze znalezionych w nich pamiątek (np. zakładki, stare bilety, świadectwa, usprawiedliwienia)

Znalezione pamiątki proszę przynosić do biblioteki do 16 kwietnia 2024. Po zakończeniu wystawy pamiątki zostaną zwrócone właścicielom ;).