Planspiel


We wtorek 7.11.2023 uczniowie z klasy 4c: Emilia Gernand, Kamila Ogrodnik, Beata Prochota, Lorena Pakuła,  Magdalena Tomala, Lena Jantos, Marek Janicki, Damian Kamski, Wojciech Mrozek, Fabian Hober , z klasy 2 c Maximilian Kus i Szymon Ogrodnik oraz z klasy 1a Wiktoria Kus, Marta Oblonk i Paulina Wróbel ubrali udział w grze strategicznej. Uczniowie mieli za zadanie ograniczenie emisji CO2 w fikcyjnym mieście Fonta. Każdy z uczestników otrzymał rolę (została ona przypisana automatycznie przez system), z którą musiał się zapoznać oraz z celami dla organizacji, której był przedstawicielem. Po zapoznaniu się z profilem i materiałami uczestnicy musieli najpierw we własnej grupie, potem z innymi grupami – najlepiej sojusznikami – ustalić cele, na których im najbardziej zależało. W dalszej fazie dochodziło do obrad przy okrągłym stole, każde ugrupowanie mogło wyjawić swoje propozycje, które następnie burmistrz miasta Fonta poddawał głosowaniu. Przegłosowanie skutkowało zmianami w naszym fikcyjnym mieście, a to powstał nowy park, metro czy ścieżki rowerowe lub zazieleniły się dachy i fasady budynków. Wszystko było możliwe dzięki projektowi Instytutu Goethego z Krakowa i panu Wojciechowi Dzido (jest referentem ds. współpracy pedagogicznej przy Instytucie Goethego), który specjalnie dla nas przyjechał wczesnym rankiem, by nadzorować przebieg gry, która odbywała się przez prawie 5 godzin w języku niemieckim😊

Wszystkim graczom bardzo dziękuję za chęć udziału, zaangażowanie i zaciekłe dyskusje😊

Zapraszamy do kolejnych projektów i wydarzeń z j. niemieckiego

Gabriela Janicka