Nagrody Ministra Edukacji i Nauki


Tegoroczny Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej świętowano w Domu Kultury w Ozimku w dniu 25 października. Uroczystość, zorganizowana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu, zgromadziła wielu nauczycieli i pracowników oświaty z naszego województwa.

Wszystkich uczestników wydarzenia powitał Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski, który pogratulował zgromadzonym licznych sukcesów oraz podziękował za oddaną i rzetelną pracę. Kolejno głos zabrał Opolski Kurator Oświaty w Opolu Michał Siek, który podkreślił, iż wszystkie nominacje wystosowane do Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zatwierdzone, co ukazuje wielkie uznanie dla nauczycieli i pracowników oświaty z województwa opolskiego.

Podczas uroczystości wręczano Nagrody Ministra Edukacji i Nauki nauczycielom naszej szkoły, pani Edycie Wesołowskiej i panu Markowi Kolochowi. Gratulujemy.