Olimiada Bałtycka

Kolejny sukces naszego tegorocznego absolwenta. Maciej Jankowski zdobył złoty medal zajmując 2. miejsce w zawodach IX Olimpiady Bałtyckiej.
Olimpiada odbyła się w dniach 26 – 30 czerwca 2023 r. w  Łotwie i Estonii. W zawodach wzięły udział drużyny 4 państw (Estonia, Litwa, Łotwa, Polska), łącznie 34 uczniów.
W kilkudniowych zawodach uczniowie zmierzyli się z trzema rodzajami zadań: testem pisemnym, zajęciami terenowymi oraz quizem multimedialnym. W teście pisemnym odpowiadali na pytania dotyczące między innymi zrównoważonego rozwoju, turyzmu, wulkanizmu, zamarzania Morza Bałtyckiego, zmian klimatu oraz planowania przestrzennego. Zajęcia terenowe odbyły się na terenie Valki i dotyczyły rozwoju turystyki oraz na terenie nieczynnego kamieniołomu, na obszarze wydmowym oraz w mieście Seda zamieszkiwanym przez mniejszość rosyjską. Quiz multimedialny zawierał 40 zadań jednokrotnego wyboru z geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej.
Gratulujemy Maciejowi sukcesu i życzymy kolejnych. Przygodo geograficzna trwaj – następny przystanek Indonezja.

EW