Dni Kadeta


W dniu 22.05.2023 r. przed Pomnikiem Czynu Powstańczego, w miejscowości Góra Świętej Anny – miejscu historycznych walk kadetów w III Powstaniu Śląskim, odbyły się centralne obchody Dnia Kadeta. I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników polskich w Oleśnie reprezentował dyrektor szkoły mgr Marek Leśniak