Rekrutacja do służb w policji – dlaczego warto zostać policjantem. Spotkanie z policjantem.


 

Dnia 4 kwietnia młodzież naszej szkoły spotkała się z przedstawicielami Komendy Policji w Oleśnie. Spotkanie miało charakter informacyjny i odbywało się pod hasłem” Rekrutacja do służb w policji- dlaczego warto zostać policjantem”. Aspirant sztabowy Stanisław Filak przedstawił kryteria i formalności jakie należy spełnić, aby zostać policjantem. Do służby dostaną się te osoby, które przejdą przez „sito” wymagań formalnych oraz zmieszczą się w ściśle określonym profilu psychofizycznym. Nawet najlepsze wykształcenie oraz ważne osiągnięcia sportowe nie są gwarancją sukcesu. Wszystkiego bowiem można się w życiu nauczyć, ale charakter, empatia czy wierność moralnym zasadom to cechy, które określają człowieka na głębszym poziomie.

Uczniowie mogli się dowiedzieć jak kształtują się zarobki w policji, jak wygląda szkolenie policjantów i, co najważniejsze że praca w policji to służba, która zobowiązuje.