Egzamin DSD – czas podsumowania


Miło nam poinformować, że nasi uczniowie z klas trzecich i czwartych, którzy w tym roku szkolnym przystąpili do egzaminu DSD II, zdali zarówno część ustną, jak i pisemną. Nasi tegoroczni zdobywcy dyplomów DSD II:

Lena Jantos, Franziska Ochmann, Beata Prochota, Lea-Rosa Rode, Anna Weber, Maximilian Czech, Fabian Hober, Marek Janicki oraz Andrzej Świt.

Egzamin ten otwiera możliwość studiowania na uczelniach  w Niemczech oraz jest konkretnym dowodem na umiejętności językowe.

Dziękujemy Wam za wytrwałość, za obecność zarówno na zajęciach online jak i w klasie, za liczne prace pisemne oraz odwagę do przystąpienia do egzaminu. Mamy nadzieję, że będziecie często posługiwać się językiem niemieckim😊

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia przygotowujące do tego egzaminu.