Spotkanie z policjantem


Dnia 16 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem dla uczniów klas I. Gościem był mł. aspirant Marek Kotara, który od wielu lat współpracuje z naszą szkołą w ramach realizacji działań profilaktycznych. Tematem spotkania była „Odpowiedzialność karna nieletnich”.

W nawiązaniu do Ustawy, w myśl której „W dążeniu do wzmacniania świadomości odpowiedzialności za własne czyny, przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem lub z zasadami współżycia społecznego” nasz gość przedstawił najważniejsze przepisy w/w ustawy dotyczące przeciwdziałania objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność ponoszą jako osoby nieletnie za popełnienie czynów zabronionych i przestępstw takich jak: pobicie, rozbój, kradzież, włamanie.

Omówił także środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz rodzaje placówek resocjalizacyjnych.

Młodzież żywo uczestniczyła w prelekcji zadając pytania, wykazując zainteresowanie tematyką oraz poruszając kwestie, dla nich bardzo ważne.

Uświadomiło im także jak pochopne wybory mogą zmienić ich życie na zawsze.

Mariola Lubojańska

Pedagog szkolny