Umowa z Uniwersytetem Opolskim


W dniu 26.10.2022r. na Uniwersytecie Opolskim została podpisana umowa o współpracy naukowo – dydaktycznej, między naszym Liceum i Uniwersytetem Opolskim. W ramach umowy, strony zobowiązały się do wspólnych działań w zakresie dydaktyki, badań naukowych i praktyk studenckich.