W dniu 12.10.2022 r.  w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Kluczborku, w ramach Akademii Praw Człowieka : „Nigdy więcej wojny”, odbyło się uroczyste podsumowanie turnieju debat oksfordzkich pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Marcina Wiącka. Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w uroczystości wręczając nagrody biorącym w nim udział zespołom, w tym także drużynie reprezentującej naszą szkołę w składzie: Dominika Budek, Aleksandra Małolepszy, Franciszek Wójcik i Błażej Kluba (opiekun  pan Marek Koloch) zajmując ostatecznie II miejsce.

Następnie odbyło się uroczyste spotkanie  Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Marcina Wiącka z młodzieżą i zaproszonymi gości, min z:

  • Andrzejem Stefańskim, Głównym Koordynatorem do spraw społecznych
  • Beniaminem Godylą , Senatorem X kadencji, z małżonką Ewa Godylą
  • Damianem Cedro, Dyrektorem Biura Sejmiku Województwa Opolskiego, reprezentującym Marszałka Andrzeja Bułę
  • Mirosławem Bireckim, Starostą Kluczborskim
  • Jarosławem Kielarem, Burmistrzem Miasta Kluczborka
  • Joanną Neugebauer, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku
  • Moniką Jurek, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy WO
  • Barbarą Kamińska, Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
  • Członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego WO V Kadencji.
  • Dyrektorami zaprzyjaźnionych szkół, min. panem Markiem Leśniakiem, dyrektorem naszej szkoły.

Pan Rzecznik przedstawił zakres swoich obowiązków i cele, które sobie stawia. Zapoznał zebranych z zasadami i funkcjonowaniem urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie odpowiadał na pytania młodzieży i zaproszonych gości. Jak poinformował, było to jego pierwsze spotkanie z młodzieżą na terenie województwa opolskiego.