W dniu 27.09.2022 r.  w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Kluczborku, w ramach Akademii Praw Człowieka: Nigdy więcej wojny odbył się turniej debat oksfordzkich pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Marcina Wiącka. W turnieju brała udział drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Dominika Budek, Aleksandra Małolepszy, Franciszek Wójcik i Błażej Kluba (opiekun  pan Marek Koloch) zajmując II miejsce, Serdecznie gratulujemy!