Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego MEiN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi ustaliło dni 12.09 – 16.09 jako Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

https://www.gov.pl/attachment/8e2f5a0a-5618-4cd3-b344-10b186942b3a