Plener artystyczno-sportowy


Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „SŁONECZNIK” w dniach 23-24.08.2022 r. zorganizowało  Plener artystyczno-sportowy dla osób niepełnosprawnych. W pierwszym dniu Pleneru uczestników gościł Pałac Pawłowice, w drugim Zespół Szkół w Oleśnie.  W tym wyjątkowym wydarzeniu  wzięły  udział osoby, które na co dzień są podopiecznymi m.in.  środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zespołu placówek edukacyjnych, zakładu aktywności zawodowej z powiatów: oleskiego, kluczborskiego, opolskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, głubczyckiego.