Dzień Odkrywców Zawodów


Firma Oras Olesno oraz Politechnika Częstochowska współorganizatorami kolejnej edycji Dnia Odkrywców Zawodów.

Innowacja „Dzień Odkrywców Zawodów” stworzona przy współpracy dyrektora zarządzającego firmy Nestro p.Radosława Glińskiego i doradcy zawodowego p.Anny Hiller-Janik przeszła w tym roku szkolnym kolejną modyfikację i udoskonalenie, a to wszystko za sprawą partnerów, którzy postanowili uczestniczyć w kolejnej edycji tego wydarzenia.

Z inicjatywą współpracy wystąpiła p.Bożena Bronder reprezentująca dział HR firmy Oras Olesno oraz  p.prof.dr.hab.inż Sebastian Mróz reprezentujący Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii  Materiałów Politechniki Częstochowskiej.  Obydwie instytucje zaprosiły wybraną przez szkolnych doradców zawodowych młodzież do obserwacji specyfiki wyselekcjonowanych stanowisk pracy. Innowacyjnym działaniem był fakt, że grono młodych obserwatorów stworzyli uczniowie trzech szkół- ósmoklasiści z PSP1 i PSP3 Olesno-grupa 7 uczniów  i  grupa 7 uczniów 3 klasy LO im Lotników Polskich w Oleśnie.

Założeniem innowacji była obserwacja przez uczniów stanowisk pracy u pracodawcy a następnie poznanie elementów ścieżki edukacyjnej i odkrycie aspektów studiów na uczelni wyższej, dzięki której będą mogli uzyskać uprawnienia do wykonywania danego zawodu.

17.05.2022 podczas wizyty  w firmie Oras uczniowie mogli w mieszanych grupach uczestniczyć w obserwacji aspektów pracy specjalisty ds.  ochrony środowiska, specjalisty laboratoria metalograficznnego, programisty- ustawiacza robotów, automatyka i mechanika, technologa – projektanta CAM/CAD. Uczniowie przeszli wstępne szkolenie BHP a następnie zostali przydzieleni do pracowników firmy którzy w tym dniu sprawowali nad nimi opiekę dydaktyczną. Podobnie 27.05.2022 ci sami uczniowie uczestniczyli w obserwacji zajęć w pracowniach i laboratoriach Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie wraz ze studentami wzięli udział w zajęciach zgodnych z tokiem nauki studenta planującego zostanie inżynierem danej specjalizacji. Tego typu połączenie działań dydaktycznych i wspierających proces wyboru zawodu i kształtowania ścieżki kariery miał na celu połączenie nie tylko obserwacji specyfiki pracy w danym zawodzie ale również włączenie obserwacji elementów edukacji na szczeblu uniwersyteckim- czyli wymiaru, który rzadko jest uwzględniany w działaniach dydaktycznych a jest niezmiernie ważny  dla uczniów wybierających typ edukacji mający prowadzić do studiów wyższych. Tego typu obserwacja pozwoliła w realny sposób poznać środowisko pracy jak i specyfikę zajęć na studiach. Uczniowie po wykładach i laboratoriach mogli nawet zwiedzić akademik studencki odkrywając wszystkie aspekty związane z życiem studenta jak i uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z p. Dziekan dr hab.inż. Agatą Dudek.

Ósmoklasiści jak i licealiści wspólnie dokonali ewaluacji obserwacji zajęć zarówno po wizycie w firmie Oras jak i po zajęciach na Politechnice Częstochowskiej. Był to niezmiernie ważny element obserwacji, który pozwolił młodym ludziom przeanalizować, co dla nich było w trakcie obserwacji przydatne. Wszyscy uczniowie uznali obydwa dni obserwacji za pełne wrażeń jak i niezwykle rozwijające lekcje zawodu. Opiekę dydaktyczną nad innowacją pełnił doradca metodyczny RZPWE w Opolu p.Anna Hiller-Janik.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces realizacji innowacji-przede wszystkim firmie Oras Olesno, Wydziałowi Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej jak i Dyrekcjom Szkół za umożliwienie jej realizacji i wsparcie uczniów w tym wyjątkowym wydarzeniu.