Dyplomy DSD II wręczone


Uczniowie klas 3a,3c oraz 3f:  Patrycja Brodacka, Justyna Nowak, Marie-Luise Ochmann, Marta Penczok, Julia Skowronek, Kaja Szeliga,  Natalia Tomala, Dominik Famuła, Patryk Famuła, Samuel Kassner, Michał Konieczny, Paskal Maruska, Łukasz Świtała przystąpili w listopadzie i grudniu do egzaminu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom II na poziomie B2/C1 . W piątek 20.05.2022 otrzymali certyfikaty poświadczające znajomość języka niemieckiego. Certyfikat ten umożliwia np. podjęcie studiów na uczelni zagranicznej lub zwolnienie z lektoratu na studiach w Polsce. Podczas wręczania  obecni byli m. in.: pani konsul RFN w Opolu Birgit Fisel-Rösle oraz doradca do spraw języka niemieckiego z ramienia ZfA dr Andreas Gross. Gratulujemy wytrwałości, przezwyciężania wielu trudności i dotrwania do egzaminu – niektóre osoby zrezygnowały z przygotowań. Składamy Wam także podziękowania, bo również my poszerzałyśmy swoją wiedzę z tematów, które prezentowaliście na egzaminie. Certyfikat DSD II jest wielkim osiągnięciem i mamy nadzieję, że na swojej życiowej drodze będziecie często korzystać z języka niemieckiego, którym władacie już świetnie.

Alles Gute życzą Renata Kassner i Gabriela Janicka