„Historia w pieniądzach zapisana


W dniu 20.05.2022 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie wzięli udział, w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego oraz Narodowy Bank Polski. Projekt pod nazwą  „Historia w pieniądzach zapisana”, realizowany jest w ramach programu edukacji ekonomicznej. Założeniem i głównym celem  projektu  jest  przyczynienie się do wzrostu poziomu wiedzy ekonomiczno-historycznej uczniów. Celem projektu jest również zdobycie informacji  na temat roli i znaczenia postaci historycznych, m.in. Ignacego Łukasiewicza, Władysława Grabskiego i Mikołaja Kopernika oraz przybliżenie wydarzeń historycznych związanych z powrotem części Górnego Śląska do Polski, powstaniem znaku Rodła, czy podjęciem decyzji o budowie portu Gdynia w 1922 roku.