Informacje dla kandydatów do liceum

 1. Zgodnie z planem rekrutacji  w piątek 29. lipca 2022r.  nastąpiło ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do I LO w Oleśnie.
 2. Informacje te są ogłoszone:
  w systemie rekrutacyjnym (po zalogowaniu się na swoje konto);
  na stronie www I LO w Oleśnie;
  poprzez wywieszenie stosownych list na terenie szkoły.
 3. W przypadku możliwych rozbieżności pomiędzy informacjami otrzymanymi z systemu rekrutacyjnego a listami opublikowanymi na stronie szkoły informujemy, że obowiązującą jest lista przyjętych opublikowana na stronie szkoły i identyczna wywieszona na terenie szkoły.
  Rozbieżności spowodowane są zewnętrznym formatem rekrutacji, w którym szkoła nie ma możliwości wprowadzenia na bieżąco zmian strukturalnych. Dotyczy to m.in. funkcjonowania w systemie oddziałów klasy sportowej oraz klasy z rozszerzonym językiem niemieckim. Tych oddziałów nie będzie, o czym zainteresowanych kandydatów informowaliśmy. Są także inne uwarunkowania dotyczące ograniczenia liczebności oddziałów klas z rozszerzonym językiem angielskim, które uległy zmianie (na korzyść kandydatów).
 4. Kandydatom, którzy zostali przyjęci i nie dostarczyli jeszcze dwóch zdjęć przypominamy, że należy je dostarczyć do  19. sierpnia 2022r.
 5. I być może najważniejsze dla Was –  przydział uczniów do oddziałów (poza klasą CYBER.MIL) będzie znany pod koniec sierpnia 2022r.
  Informujemy, że przydział, który jest dostępny w systemie jest tymczasowy ( w przybliżeniu alfabetyczny). Powstał on na potrzeby Kuratorium Oświaty, aby znana była liczba wolnych miejsc w poszczególnych szkołach.  Będzie on na pewno zmieniony.
 6. Życzymy spokojnych i udanych wakacji. Do zobaczenia 1. września w murach naszego liceum.

  Informujemy, że posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc dla uczniów przyszłych klas pierwszych.
  Telefon kontaktowy w sprawach rekrutacji 34 3583806 (sekretariat szkoły). Zapraszamy.