Informacja dla kandydatów do klasy sportowej

Ze względu na wyjazdy wycieczkowe uczniów niektórych szkół podstawowych organizujemy dwa terminy przeprowadzenia próby sprawności fizycznej.

Termin podstawowy:  we wtorek 7 czerwca 2022r., w godzinach 1500 – 1600.

Termin dodatkowy (wcześniejszy) : w piątek 3 czerwca 2022r. w godzinach 1500 – 1600.

Próba będzie przeprowadzona w hali sportowej lub w sali gimnastycznej. Prosimy udać się tam bezpośrednio – wejście od strony parkingu.

Przypominamy, że kandydat przystępujący do rekrutacji do klasy sportowej powinien wcześniej zalogować się w systemie elektronicznym i wygenerować wniosek rekrutacyjny i dostarczyć go do szkoły najpóźniej dzień przed terminem próby sprawności. Oczywiście kandydat może równolegle złożyć podanie o przyjęcie do innej klasy I LO w Oleśnie („zwykłej” klasy ogólniaka lub CYBER.MIL). W systemie rekrutacyjnym wybiera się wówczas odpowiednią kolejność preferencji.