Kl. III zakresu rozszerzonego  wos – historia brały udział w zajeciach na Uniwersytecie Opolskim w ramach Wielkiej Powtórki z Historii.

K.G